ΕΠΣ - Palaeontology-Stratigraphy

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

     Η καινούργια σελίδα του Εργαστηρίου Παλαιοντολογίας-Στρωματογραφίας είναι διαθέσιμη.

Το 1983 ιδρύεται από τον Καθηγητή Γ. Χριστοδούλου το «Εργαστήριο Παλαιοντολογίας και Ιστορικής Γεωλογίας» στο Τμήμα Γεωλογίας της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 80/1.3.1983). Μετά την αποχώρησή του Δρ. Χριστοδούλου το 1984, το Εργαστήριο στελεχώνεται από τους Καθ. Δ. Φρυδά (1983-2009) και τη Δρ. Στ. Τσαϊλά- Μονόπωλη (1987-2006).

Το Εργαστήριο Παλαιοντολογίας και Στρωματογραφίας υφίσταται ως θεσμοθετημένο εργαστήριο από το 1992 (Καθ. Δ. Φρυδάς), με στόχο να «εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Μικροπαλαιοντολογίας, Στρωματογραφίας με Ναννο-πλαγκτόν και της Μικροφασικής Ανάλυσης των Ανθρακικών Πετρωμάτων» (ΦΕΚ 346/26.5.1992). Από τότε και μέχρι σήμερα, το Εργαστήριο Παλαιοντολογίας και Στρωματογραφίας εντάσσεται στον Τομέα Γενικής-Θαλάσσιας Γεωλογίας και Γεωδυναμικής του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 346/26.5.1992).

Με την αποχώρηση του Δρ. Φρυδά το 2009 και για δυόμισι χρόνια ακόμα, το εργαστήριο έμεινε χωρίς προσωπικό, ενώ το 2012 στελεχώθηκε με ένα νέο μέλος ΔΕΠ (Δρ.Γιώργος Ηλιόπουλος), αποκτώντας νέο προσανατολισμό κι επιπλέον ερευνητικά ενδιαφέροντα.

Το Εργαστήριο Παλαιοντολογίας και Στρωματογραφίας εμπλέκεται και δραστηριοποιείται σε διαφορετικά αντίστοιχα πεδία, ενώ πολλές είναι και οι συνεργασίες με Έλληνες και ξένους επιστήμονες. Το ερευνητικό έργο των μελών του εργαστηρίου μεταφράζεται σε άρθρα που δημοσιεύονται σε επιστημονικά περιοδικά και παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια.

ΝΕΟ ΦΕΚ (3062/31.7.2019) Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας "Εργαστηρίου Παλαιοντολογίας και Στρωματογραφίας".

    Ταχυδρομική Διεύθυνση
Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Γεωλογίας, Εργαστήριο Παλαιοντολογίας-Στρωματογραφίας, Πανεπιστημιούπολη 26 504, Ρίο, Πάτρα. Πληροφορίες iliopoulosg_at_upatras.gr